Brokkoli: å forebygge kreft hos røykere

Ifølge nyere forskning, ville brokkoli anlegg av sitt slag og har spesiell beskyttelse mot kreft hos røykere.

Li Tang, direktør for studien og forsker ved Cancer Institute Roswell Park i Buffalo, New York, sa i et telefonintervju at "den viktigste effekten var i storrøykere", dvs. de personene som røykte mer enn 20 sigaretter per dag.

Tang og kolleger analyserte en gruppe på mer enn 940 kreftpasienter og andre 1743 friske mennesker, alle frivillige besvart en rekke spørreskjemaer der han er avhørt om sine generelle levevaner.

De som spiste denne type anlegg, kalt cruciferous, hadde mellom 20 og 55 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle kreft enn de som ikke var regelmessig inntak av disse grønnsakene.

Risikoreduksjon avhengig nettopp den type anlegg som deltakerne som brukes til å spise, og varigheten og intensiteten av avhengighet til snus.

Selv om denne studien ikke er omfattende nok til å gjøre en generell og folkehelse anbefaling, ble det kjent at disse typer grønnsaker, som brokkoli, kål, blomkål og rosenkål er kjent for å være gunstig helse, og handle i kreftforebygging.

Husk at røyking øker risikoen for ulike kreftformer, spesielt lunge-, hode-, nakke- og blære.

via Yahoo